POHLED DO JEDENÁCTI TITULŮ DÍLA AUTORA SE DVĚMA JMÉNY

Autor zpřístupňuje celé své dílo, 11 titulů v plném rozsahu, zdarma k četbě a ke studiu všem knihovnám, školám, institucím, odborným kruhům a veřejnosti. Celé dílo, nebo jednotlivé tituly je možno podle zájmu zakoupit u příslušného nakladatelství. Kliknutím na obal se otevře každý titul, dá se lehce stáhnout a zařadit natrvalo do digitálního inventáře knih nebo do privátního seznamu čtenáře. Samozřejmě se může všechno libovolně rozeslat.

Celé dílo, nebo jeho vybrané tituly mohou být přeloženy do kteréhokoliv jazyka a užívány zdarma na internetu, jak je tomu v zemi původu. V případě knižního vydání udělí autor souhlas přes kontakt s nakladatelstvím.

Jedná se o odbornou a zábavnou literaturu. Autorova symbolická psychoanalýza sahá až ke kořenům poznání. Osvětluje mimo jiné příčinu, vznik, průběh a smysl psychosomatických a neurotických potíží a poruch. Platí to i o psychiatrickém onemocnění.

V zábavné literatuře pohlíží autor na Svět v duchu humoru a satiry.

Autor jako student v Západním Německu

Autor odešel v roce 1968 jako nepotřebný branec do Západního Německa, kde absolvoval reálku a gymnázium pro dospělé. Následně studoval v Německu a ve Spojených státech jazyky a literaturu. Studium ukončil státnicemi a doktorátem a poté učil mimo jiné i na univerzitě středověkou německou literaturu. Má hluboký náhled do psychoanalýzy, což uplatnil jako autor zde uvedených psychoanalytických děl. Hodně cestoval a pobýval ve Světě.

 

VYDANÉ TITULY

Vlastimil Vráblík: Návrat k základům

Tato psychoanalytická práce se obrací jak na odborné kruhy z nejrůznějších oblastí života, tak i na širokou veřejnost se zájmem o hlubší poznání člověka. Nabízí hluboký pohled do funkcí podvědomí a nevědomí. Autor osvětluje činnost duševní soustavy ve snu, kreativním procesu a duševní nemoci, kterou definuje jako symbolickou manifestaci zraněného vztahu. Nosnými pilíři této psychoanalytické práce jsou svoboda a vztah jako základní principy duševní dynamiky. – Veškerá duševní činnost, mimo jiné i řešení problémů, vědecké poznatky, technický vývoj a umění vychází podle autorova zjištění ze základní funkce nevědomí, to je osvobozování.

ISBN 978-80-904705-2-1, 2. vyd., brož., 131 stran, 149 Kč

 

Patrik Silvestr: Ozvěny lásky

Tento román je syntézou exilu s vlastí. V jeho druhé polovině se jedná o závěrečný boj proti komunismu v duchu humoru. O jakou zbraň vlastně jde, nám zjeví samotná četba. Román má však vážné pozadí. Jedná se v něm mimo jiné o hledání smyslu života, který nachází hlavní postava jako ateista nakonec v lásce, která se rodí po překonání vlastního „já“ ve svobodě ve spojení s Bohem. Román je převeden i do základní formy scénáře podle normy Hollywoodu a je publikován pod stejnojmenným titulem jako humoristická komedie. Scénář můžeme tedy číst jako drama.

ISBN 978-80-904705-5-2, 2. vyd., brož., 175 stran, 169 Kč


Patrik Silvestr: Ozvěny lásky – scénář

Toto dílo vzniklo podle stejnojmenného románu, který byl převeden do základní formy scénáře podle normy Hollywoodu. Scénář můžeme tedy číst jako drama. Zatímco román má hodně „odboček“, musí se scénář ubírat stále stejnou cestou, přičemž by se hlavní postava měla vyskytovat téměř ve všech scénách. V této formě kinematografie se setkáváme se srovnatelnou strukturou jako u dramatu o třech jednáních: situací – konfrontací – rozřešením (u komedie).

ISBN 978-80-904705-4-5, 2. vyd., brož., 114 stran, 139 Kč

 

Vlastimil Vráblík: Sugesce, Autosugesce a Hypnóza

Slovo „Hypnóza“ se nachází ve slovní zásobě téměř každého člověka. Za tímto výrazem se skrývá široká skála faktorů, které jsou náplní tohoto zvláštního fenoménu řízené funkce duševní soustavy. Autor uvádí všechny prvky hypnózy, které jsou výsledkem vědecké práce amerických, německých a dalších badatelů. Jako teoretický psychoanalytik připojuje vlastní osvětlující komentáře k existujícím fenoménům hypnózy. V „Základní teorii hypnózy“ nabízí nové porozumění podstaty tohoto fenoménu vedle dosavadních uvedených teorií příslušných expertů.

ISBN 978-80-904705-1-4, 2. vyd., brož., 79 stran, 119 Kč


Vlastimil Vráblík: Proč se smějeme

Smích nás věrně doprovází našim životem. Víme ale, proč se smějeme? Odpověď zní následovně: „Protože nám něco připadá komické.“ Tento postřeh je sice správný, ale velmi obecný a povrchní. Abychom vnikli do „tajemství“ smíchu, musíme jeho příčinu podrobit důkladné psychologické a „technické“ systematické analýze, o což se toto dílo v souvislé teorii pokouší, přičemž nahlédneme do podstaty humoru, komiky a ironie. Psychoanalytické rozuzlení nám v tomto díle podává konečné vysvětlení „tajemství“ smíchu.

ISBN 978-80-904705-0-7, 2. vyd., brož., 143 stran, 149 Kč


Vlastimil Vráblík: Prameny studánky pedagogické praxe

Pedagogika je tradičně příliš zaměřená na didaktiku a postrádá všeobecně a to i mimo Českou republiku a Evropu psychologickou, především ale psychoanalytickou substanci, která nám umožní lepší orientaci v oblasti výuky a výchovy a vyvádí z bloudění v omylu. Didaktická část této skromné práce sice oslovuje konkrétně jazykáře, je ale všeobecně platná pro všechny předměty. V demokratických společnostech můžeme pozorovat úpadek učebního výnosu a rozklad chování žáků. Autor se pokouší nastínit cestu k nápravě. Sporadický humor a kapitola satiry jsou výrazem bezmocnosti všech pracovníků ve školství. Stali se spolu s žáky oběťmi společnosti, v níž schází žákům přirozeně uznávaná autorita a smysl pro poslušnost, která je duší každé organizace nezbytné pro zdravou funkci společnosti.

ISBN 978-80-904705-3-8, 2. vyd., brož., 123 stran, 149 Kč

 

Patrik Silvestr: The Fans of Love

Tato humoristická komedie v anglickém jazyce byla původně sepsána v roce 1983 pro jednu filmovou společnost Hollywoodu. Poněvadž se jedná o společenskou komedii, která ve Spojených státech nemá v televizních pořadech tradici, nedošlo k její produkci, což však nikterak nesnižuje její hodnotu v oblasti zábavy čtenáře, který se rád pobaví a zasměje. Určitě poslouží mimo čtenářů se znalostí anglického jazyka i studentům středních škol, gymnázií a studentům anglického jazyka na vysokých školách.

ISBN 978-80-904705-6-9, 2. vyd., brož., 66 stran, 119 Kč


Patrik Silvestr: Setkání s Dvorním šaškem Nebeského království

Tato humoristická novela hledá pravý smysl života přes veškerá pokušení a slabosti a zviditelňuje omyly, kterým je člověk vystaven a sice jak v privátním tak i ve veřejném životě. S příchutí politické satiry se jedná o souboj mezi atheismem s křesťanstvím a materialismem s hodnotami duchovními v duchu humoru, kde Dvorní šašek Nebeského království nakonec vítězí nad svým ateistickým rivalem.

ISBN 978-80-904705-7-6, 1. vyd., brož., 83 stran, 129 Kč


Patrik Silvestr: Vrchní velitel Armády spásy

Hrdina této tragikomické satiry pan Papoušek vzal na sebe nelehký úkol. Chce vykoupit člověka ze ztráty rozumu. Odchází se svým zdravým selským rozumem na psychiatrii, kde je v jednom ze svých snů jmenován Ježíšem Vrchním velitelem Armády spásy. Se ztrátou rozumu člověka zápasí na psychiatrii, bojuje proti nespravedlnosti a chudobě a zasahuje nepřímo do dění světové politiky. Sklízí však, jak tomu už v životě bývá, v malých i velkých bojích jak vítězství tak i porážku. Nedostatek Lásky a smyslu pro Spravedlnost v politické oblasti a Zlo nakonec jeho snahy zčásti zmaří.

ISBN 978-80-904705-8-3, 1. vyd., brož., 154 stran, 159 Kč


Návrat do života
V tomto díle autor spojil venkovské prostředí se světem a politiku a lidovost s filozofií v duchu humoru. O sexualitě se mluvilo na rozdíl od naší doby s odstupem pouze v duchu lidového humoru, tvořila však součást vědomí. Láska je naproti tomu ztvárněna bez humoristické příchuti.
V naší době vládne obraz sdělovacích prostředků a počítač, což silně oslabuje vztah ke knize. Společnost je materiálně zaměřená, peníze ovládají její vědomí, duchovní hodnoty se vytrácí. Písemná elektronická komunikace státních zaměstnanců v některých oblastech nefunguje. I tyto nedostatky společnosti se dostávají do hledí satiry.
Autor uvádí řadu vlastních cizojazyčných textů pro čtenáře se zájmem o cizí jazyky. Všechny texty jsou následně převedeny do češtiny.
Téma románu spočívá v hledání Pravdy v různých částech a oblastech díla. Pozvolna se do děje vloudí i humor a pramen tvůrčí svobody. Děj je vložen z velké části do farnosti Žítkovských bohyňí od Jiřího Jilíka a od Kateřiny Tučkové.
Silvestr, Patrik – Návrat do života, ISBN 978-80-88116-55-4, 1. vyd., 04/2017, brož., 240 stran, 229 Kč

 

Patrik Silvestr: The Fans of Love“ + „Fanoušci Lásky“

Tato humoristická komedie v anglickém jazyce byla původně sepsána v roce 1983 pro jednu filmovou společnost Hollywoodu. Poněvadž se jedná o společenskou komedii, která ve Spojených státech nemá v televizních pořadech tradici, nedošlo k její produkci, což však nikterak nesnižuje její hodnotu v oblasti zábavy čtenáře, který se rád pobaví a zasměje. Určitě poslouží mimo čtenářů se znalostí anglického a českého jazyka i studentům středních škol, gymnázií a studentům anglického jazyka na vysokých školách. - Přeložená verze do českého jazyka má usnadnit porozumění humoru i v cizím jazyce.

ISBN 978-80-88116-54-7, 1. vyd., 04/2017, brož., 120 stran, 139 Kč

 

Patrik Silvestr: Návrat do života

V tomto díle autor spojil venkovské prostředí se světem a politiku a lidovost s filozofií v duchu humoru. O sexualitě se mluvilo na rozdíl od naší doby s odstupem pouze v duchu lidového humoru, tvořila však součást vědomí. Láska je naproti tomu ztvárněna bez humoristické příchuti. Ženy byly tehdy hluboce věřící a tak si braly při setkání na mušku humoru pouze ženskou sexualitu, aby nezhřešily, což autor nepřímo literárně ztvárňuje a uchovává. V naší době vládne obraz sdělovacích prostředků a počítač, což silně oslabuje vztah ke knize. Společnost je materiálně zaměřená, peníze ovládají její vědomí, duchovní hodnoty se vytrácí. Písemná elektronická komunikace státních zaměstnanců v některých oblastech nefunguje. I tyto nedostatky společnosti se dostávají do hledí satiry. Autor uvádí řadu vlastních cizojazyčných textů pro čtenáře se zájmem o cizí jazyky. Všechny texty jsou následně převedeny do češtiny. Téma románu spočívá v hledání Pravdy v různých částech a oblastech díla. Pozvolna se do děje vloudí i humor a pramen tvůrčí svobody. Děj je vložen z velké části do farnosti Žítkovských bohyňí od Jiřího Jilíka a od Kateřiny Tučkové.

ISBN 978-80-88116-55-4, 1. vyd., 04/2017, brož., 241 stran, 229 Kč


 

Objednávky a informace:

Nakladatelství ELTISK s.r.o.

Mariánské nám. 63, 688 01 Uherský Brod

tel. 775 637 815

e-mail tiskarna@eltisk.cz, www.eltisk.cz

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 10% a neobsahují poštovné. Při objednávce nad 1000 Kč je poštovné zdarma.


Nebo u příslušných knihkupectví.